PO-VO traject groep 8

PO-VO traject groep 8

Project PO-VO groep 8

Voor de coronacrisis waren we met groep 8 gestart met het PO-VO project. Één dag in de week bestond de ochtend uit workshops op ons IKC. Hierbij werd gewerkt aan vaardigheden om de stap naar het voortgezet onderwijs soepeler te laten verlopen. ’s Middags gingen de kinderen in groepjes naar scholen van het Piter Jelles en Nordwin College. Helaas moesten we het project na twee weken afbreken.

Inmiddels is het project in aangepaste vorm weer gestart. Op school hebben de kinderen workshops Engels, film en graffiti gevolgd. Verder is het gestart met het opzetten van een moestuin. Afgelopen week zijn ze in kleine groepjes op bezoek geweest bij Piter Jelles Impuls. Hier stonden sport- en spelactiviteiten op het programma. Ze hebben onder andere ervaring opgedaan met de LU. Deze virtuele muur combineert kennis en vaardigheden met bewegen.

<< terug naar overzicht
Sint Thomasschool     Averkampstraat 10 , 8916 EL Leeuwarden     t (058) 212 17 34     directie@thomasschool.nl