Berichtgeving voor 11 mei

Berichtgeving voor 11 mei

Beste ouders van IKC Sint Thomas,

Gisteravond zaten we weer met zijn allen voor de televisie. Luisterend naar premier Rutte. Het blijft een bizarre tijd. De eerste dag is voor iedereen spannend. Toch wij starten vanuit vertrouwen en gezond verstand. Gezond blijven is het allerbelangrijkste. We gaan weer met elkaar aan het werk. Ieder kind zal anders binnen komen.

Geen enkel kind loopt voor
en geen enkel kind loopt achter.
Kinderen zijn  precies daar waar ze moeten zijn.

Kinderen zijn veerkrachtiger en vindingrijker dan wij denken. Met ons IKC team zullen wij er alles aan doen om  balans te creëren tussen fysieke veiligheid en het gevoel van veiligheid. Wij begrijpen dat  u als ouder soms vragen heeft. Dit hebben wij als IKC team ook.  Zoals Rutte aangaf, zijn gemaakte keuzes niet voor iedereen even prettig. Toch hebben wij als IKC team, MR en Schooladviescommissie geprobeerd de beste keuzes te maken voor IKC Sint Thomas.  We zijn er klaar voor. Alles is goed doorgesproken en afgestemd. Komende week zullen we samen met de MR en onze  schooladviescommissie reflecteren hoe het in de praktijk gaat. 

Mocht er iets zijn, dan vraag ik u  met ons in gesprek te gaan, wetende dat wij niet altijd het gewenste antwoord kunnen geven, maar wel willen meedenken en open staan voor feedback.

Hierbij nog een aantal praktische zaken:
- De schooltijden zijn tijdelijk aangepast naar 8.15-13.00 uur van maandag t/m vrijdag. We halveren de groep en laten alle leerlingen de helft van de week naar school gaan. Dit is een gemiddelde over twee weken. De vrijdag is een wisseldag. De rest van de dagen zijn vaste dagen. De groepsleerkrachten hebben dit voor de meivakantie gecommuniceerd. Zij zullen u deze week ook nog berichten over praktische zaken en het thuisonderwijs.
-We hebben elke dag 1 pauze en de mogelijkheid voor een tweede tussendoortje. Geef uw kind het normale fruit en drinken mee en een tweede gezonde snack.
- Om 13.00 uur eindigt de onderwijsdag en gaan kinderen naar huis of naar de BSO. Op school wordt er niet geluncht, bij de BSO wel (neem dan je eigen lunch mee). Om 13.00 uur nemen onze collega’s van de BSO het van ons over. (Lees meer onder het kopje opvang)

In en uitgangen kinderen (brengen en halen)
Wij vragen u de kinderen alleen naar binnen te laten gaan. Loop niet met uw kind mee. Buiten houden we ons aan de richtlijn van 1,5 meter afstand. Dit geldt voor de groepen 1 t/m 8. Sandra en Astrid staan buiten voor uw vragen. U kunt natuurlijk altijd een vraag stellen aan de groepsleerkracht via Social Schools.
- Kinderen vanaf groep 3 gaan alleen het plein op.
- Kinderen van hogere groepen zoveel mogelijk alleen naar school.
- Kinderen worden door 1 ouder gebracht en gehaald.
- Ouders niet bij de fietsenstalling. Graag achter de heggen blijven.
- Voor de ouders van de BSO kinderen geldt: ingang via het hek van het plein, graag even op het raam kloppen van de onderbouw BSO. Een van onze medewerkers zal er dan voor zorgen dat uw kind naar buiten komt.
 
Noodopvang, voorschoolse opvang en BSO

De dagopvang voor 0-4 jarigen gaat volledig open. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen en start om 13.00 uur. Zij zijn alleen open voor en na schooltijd.  Kinderen aanmelden kan via SinnePortal. Op dagen dat kinderen naar school gaan, kunnen kinderen terecht bij de BSO. Op andere dagen niet.
Kinderen die gebruik maken van de BSO nemen hun eigen lunchpakket mee en lunchen op de BSO!

Voor kinderen met ouders in cruciale beroepen, verzorgen we wel onder schooltijd de noodopvang. Die kinderen worden opgevangen door onze onderwijsassistenten. Aanvraag kan alleen in overleg met Sandra. Deze kinderen van de noodopvang kunnen ook gebruik maken van de BSO. Wij vragen u echt alleen aan te melden voor de noodopvang als er geen andere opvangmogelijkheden meer zijn. Ook voor de kinderen van de noodopvang geldt: eigen fruit, drinken en lunch meenemen.

Traktaties:
Kinderen mogen natuurlijk trakteren op de dag dat ze jarig zijn, maar dit moet wel in een afgesloten zakje gedaan worden (papier of folie erom heen). Iets niet eetbaars mag ook.

Thuisblijfregels voor onze kinderen:
Ons IKC past hierbij de adviezen en richtlijnen van de RIVM toe. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
- leerlingen kunnen naar school en naar de opvang als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs bij milde symptomen zoals verkoudheid moeten leerlingen thuisblijven totdat je klachtenvrij bent.
-Hooikoorts of KNO problemen. Deze kinderen mogen naar ons IKC komen op voorwaarde dat er een briefje/bewijs is dat het betreffende kind dit ook daadwerkelijk heeft. Bij koorts is het natuurlijk thuis blijven!

Bij  vragen kunt u altijd terecht bij Sandra of Astrid.

Wij zien jullie graag volgende week terug in ons IKC,
Team IKC Sint Thomas

<< terug naar overzicht
Sint Thomasschool     Averkampstraat 10 , 8916 EL Leeuwarden     t (058) 212 17 34     directie@thomasschool.nl