Wereldse opening 22 nov jl. van ons IKC Sint Thomas!

Wereldse opening 22 nov jl. van ons IKC Sint Thomas!

Vrijdag 22 november is IKC Sint Thomas door wethouder Hilde Tjeerdema officieel geopend.  Binnen IKC Sint Thomas wordt door de Sint Thomasschool en Sinne kinderopvang gewerkt vanuit één pedagogische missie en visie voor kinderen van 0-13 jaar, namelijk    “ Een krachtige gemeenschap waar kinderen al spelend en lerend de wereld ontdekken”

Beide organisaties werken al langere tijd samen, en vanaf nu hebben zij ook de beschikking over een schitterende verbouwde locatie met gemeenschappelijke ruimtes waar de kinderen op eigentijdse wijze hun talenten kunnen ontplooien.
Begin mei van dit jaar werd een start gemaakt met de verbouwingswerkzaamheden en na de herfstvakantie zijn de nieuwe ruimtes in gebruik genomen. De school bleef tijdens de verbouwing gewoon open, en met verschillende bouwprojecten voor de kinderen werd adequaat op de actualiteit ingespeeld. De nieuwe inrichting is een vertaling van de missie en visie van  het IKC. Een IKC is niet alleen een gebouw. IKC Sint Thomas heeft een heldere pedagogische visie op het kind die het team handvaten geeft om te werken aan respect verantwoordelijkheid betrokkenheid en vindingrijkheid op basis van gelijkwaardigheid. IKC Sint Thomas zoek ook iedere dag weer naar de verbinding met ouders, de wijk en de wereld eromheen.

De nieuwe inrichting:
 BSO ruimte 

 vernieuwde inrichting van de lokalen.

Klik hier voor meer foto's van ons IKC

Wereldse Opening
Geheel in de lijn van de missie van IKC Sint Thomas vond de Opening plaats binnen het thema “Wereld”. Het werd een spectaculair en muzikaal feest met professioneel entertainment en inbreng van álle kinderen van het IKC.


Nieuwe buitenomgeving
Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de inrichting van de nieuwe buitenomgeving van IKC Sint Thomas. Om alle kinderen een uitdagende speelomgeving te kunnen bieden maar ook om de verbinding met de buurt te maken, is er intensieve samenwerking gezocht met kaatsvereniging LKC Sonnenborgh. Dit heeft geresulteerd in een prachtig ontwerp voor een multifunctionele inrichting van het gebied in de driehoek Sint Thomasschool / Sinne Kinderopvang Bachstraat / LKC Sonnenborgh. Dankzij subsidies van de gemeente Leeuwarden (Mienskipsfonds) en een aantal andere instellingen, en enkele ludieke acties vanuit het IKC zelf, kan de eerste fase van deze inrichting worden bekostigd. Voor de vervolgfasen is het IKC nog in afwachting van een aantal andere subsidies en opbrengsten.

<< terug naar overzicht
Sint Thomasschool     Averkampstraat 10 , 8916 EL Leeuwarden     t (058) 212 17 34     directie@thomasschool.nl