Leskracht en 21 eeuwse vaardigheden

Leskracht en 21 eeuwse vaardigheden

Het afgelopen jaar is er door een ieder hard gewerkt aan alle ontwikkelingen binnen ons IKC. Sommige dingen zijn al heel duidelijk zichtbaar en soms gebeuren er dingen op de achtergrond. Zo heeft het hele team de 21 st century skills scholing gevolgd. Dit heeft ervoor gezorgd dat we als team heel goed weten waar we voor staan en hoe we ons aanbod verder vorm willen geven. Waar we de afgelopen jaren nog werkten met losse methodes voor biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, wetenschap en techniek (de wereld oriëntatie vakken) gaan we komend schooljaar starten met Leskracht. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.leskracht.nl 

Volgend schooljaar zullen we u hier nog meer vertellen. Het team heeft erg veel zin om te starten met Leskracht.  

<< terug naar overzicht
Sint Thomasschool     Averkampstraat 10 , 8916 EL Leeuwarden     t (058) 212 17 34     directie@thomasschool.nl