HOE IS ONS ONDERWIJS GEORGANISEERD?

Onze school maakt deel uit van de overkoepelende Bisschop Mollerstichting (BMS). Onder deze stichting vallen naast de St. Thomasschool nog 30 katholieke basisscholen uit Friesland. Daardoor kunnen we op veel gebieden met elkaar samenwerken, ervaringen uitwisselen en profiteren van elkaars kennis en kunde. De verantwoordelijkheid van de kwaliteit van het onderwijs ligt bij de scholen zelf.

Schoolgids
In onze schoolgids van 2019-2020  leest u hoe wij ons onderwijs hebben georganiseerd. U vindt bijvoorbeeld informatie over:
- waar we als school voor staan
- ons zorgplan
- onze visie op het onderwijs
- de methodes die we gebruiken
- onze plannen voor de komende jaren 

Wilt u meer gedetailleerde informatie? Deze vindt u in het schoolplan 2015-2019. Als u wilt, kunt u dit document digitaal ontvangen. Stuur ons dan een e-mail. Ook ligt het plan ter inzage op school.
 
Omgangsprotocol
Het omgangsprotocol is een onderdeel van het schoolplan, waar we u hier graag nog wat extra informatie over geven. We vinden het belangrijk om op school een klimaat te scheppen waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen en waarin teamleden, ouders en kinderen respectvol met elkaar omgaan.
 
Soms loopt het even niet zoals we met elkaar voor ogen hebben. Dan kunnen we terugvallen op ons omgangsprotocol. Hierin staan de schoolregels, de afspraken en de bijbehorende vaardigheden. Ook staat erin welke actie we ondernemen als de afspraken niet het gewenste resultaat opleveren.
 
Wilt u het omgangsprotocol ontvangen? Stuur ons dan een e-mail. Ook ligt het protocol ter inzage op school.
 

Sint Thomasschool     Averkampstraat 10 , 8916 EL Leeuwarden     t (058) 212 17 34     directie@thomasschool.nl