VISIE

“Een krachtige gemeenschap waar kinderen al spelend en lerend de wereld ontdekken”

Onze uitgangspunten

Sint Thomasschool is een katholieke school. De katholieke mensvisie, waarden en tradities zijn inspiratiebronnen voor ons onderwijs. Kernwoorden die ons hierbij richting geven zijn kwaliteit, spiritualiteit en gemeenschapszin. Bij de vertaling naar ons onderwijs laten we ons leiden door Alfred Adler. Het idee van deze psychoanalyticus en hoogleraar is, dat de mens moet worden gezien als een ondeelbare eenheid; zijn denken, voelen, handelen en dromen is een geheel. Het beste is de mens te zien in relatie tot anderen. Daarom vinden we het belangrijk ons te verbinden met die anderen. 

Succes op School? Bemoediging is de sleutel! 
Ieder mens heeft mensen nodig die ons aandacht schenken, die zich met ons bezig 
houden en naar ons luisteren, die zich voor ons interesseren en met wie we kunnen 
praten. Ook kinderen willen gezien en gehoord worden en daar een bijdrage aan 
leveren.

Bemoediging is een goede weg om te werken aan verbondenheid. Om te 
voelen dat je met elkaar kunt samenwerken, dat er waardering is voor elkaar en dat 
ieders uitgangspunt wordt: we willen elkaar helpen. We willen allemaal, zowel ouders 
als leerkrachten, dat het kind gelukkig is en een plezierige tijd heeft op school. Dat 
lukt veel beter als je omschakelt naar meer bemoediging, meer vertrouwen en meer 
samenwerking. 

Vier pijlers
Om de veiligheid die we de kinderen willen bieden te verankeren, hebben we een fundament gebouwd met de vier pijlers respect, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en vindingrijkheid.

Ieder kind is uniek en we vinden het belangrijk individuele talenten te stimuleren en te laten bloeien. Wat proberen we de kinderen te leren en laten ervaren?
- je mag het leven vieren
- er zijn altijd nieuwe kansen, ook als het even niet zo loopt als je graag wilt
- het leven is zinvol
- het is de moeite waard om mens te zijn
- het is goed om je in te zetten voor een betere wereld, vrede en rechtvaardigheid
 
We staan open voor iedereen die zich door onze uitgangspunten aangesproken voelt.
 
Onze kernwaarden
De kernwaarden die voor ons centraal staan zijn: kwaliteit, spiritualiteit en gemeenschapszin. 

- Kwaliteit
Kwaliteit staat centraal bij het bieden van onderwijs aan al onze leerlingen. Maar bij onderwijs denken we niet alleen aan het cognitieve deel - kennis en vaardigheden leren - maar aan de ontwikkeling van 'het hele kind'. Dit betekent dat we bijvoorbeeld creatief en sociaal zijn net zo belangrijk vinden als snel kunnen rekenen.
 
- Spiritualiteit
Wat is spiritualiteit? Voor ons is dat de gedachte dat er meer is dan het aardse alleen. En wat dat is, is voor iedereen weer verschillend. Wij stimuleren onze leerlingen oog te hebben voor het mysterie van het leven. Dat wat het leven net even bijzonder maakt, ongrijpbaar. We leren de kinderen zich erover te verwonderen en ervan te genieten en bieden hen een basis om hierin hun een eigen weg te vinden. 
 
- Gemeenschapszin
De ontwikkeling van uw kind vindt natuurlijk niet alleen binnen de muren van de school plaats. Een fijne leefomgeving is belangrijk voor het gelukkig opgroeien van een kind. Wij willen een bindende factor in de gemeenschap zijn. We brengen ouders bij elkaar en organiseren gezamenlijke activiteiten. Door met elkaar op te trekken kunnen we de waarden die we uitdragen, inbedden in het dagelijks leven.  
We laten deze waarden leven door samen te leren, te vieren en elkaar te inspireren!

Sint Thomasschool     Averkampstraat 10 , 8916 EL Leeuwarden     t (058) 212 17 34     directie@thomasschool.nl