MISSIE EN VISIE

Missie
"Een krachtige gemeenschap waar kinderen al spelend en lerend de wereld ontdekken"

Visie

Vanuit onze katholieke identiteit en de Adleriaanse visie willen wij een krachtige gemeenschap zijn. Dit betekent dat wij als IKC respect hebben voor elkaar op basis van gelijkwaardigheid. Kinderen leren we verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag, de groep en de wereld om zich heen. Kinderen krijgen de ruimte om al spelend en lerend de wereld te ontdekken. Vindingrijkheid is hierbij een belangrijk aspect om op eigen wijze in relatie met anderen de wereld te kunnen verkennen en problemen, die zich kunnen voordoen, te leren oplossen. 

 

Sint Thomasschool     Averkampstraat 10 , 8916 EL Leeuwarden     t (058) 212 17 34     directie@thomasschool.nl