SCHOOLPLAN EN SCHOOLJAARVERSLAG

IKC Sint Thomas wil een IKC zijn met een eigen gezicht. Ouders en kinderen moeten deze eigenheid kunnen herkennen in het doen en laten van iedereen die met IKC Sint Thomas te maken heeft. Ieder heeft vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en belang, zorg voor het IKC. In die zorg neemt het kind een centrale plaats in. Kiezen voor het werken op IKC Sint Thomas, kiezen voor het beleid t.a.v. dit IKC betekent dat je kiest voor het IKC zoals in dit schoolplan beschreven staat. De bovenstaande visie zorgt ervoor dat de kinderen op IKC Sint Thomas o.a. mogen ervaren dat:
- het leven gevierd mag worden, zowel in vreugdevolle als in verdrietige momenten.
- er hard gewerkt moet worden om de talenten die iedereen heeft optimaal te ontwikkelen.
- ze vanaf de eerste dag op ons IKC verantwoordelijkheid mogen dragen voor hun doen en laten.
- wanneer het onverhoopt eens niet zo loopt zoals we graag willen, er nieuwe kansen worden geboden. ‚Äč

Stukken schooljaar 2019-2020:
Schoolmeerjarenplan 2019-2023
Schooljaarverslag 2018-2019
Schooljaarplan 2019-2020

Stukken schooljaar 2018-2019:
Schooljaarverslag 2017-2018
Schoolplan 2018-2019

We verwijzen u ook graag naar alle informatie van onze school op scholen op de kaart. Hierbij de link
 

Sint Thomasschool     Averkampstraat 10 , 8916 EL Leeuwarden     t (058) 212 17 34     directie@thomasschool.nl