WERKGROEPEN IKC SINT THOMAS

We hebben op IKC Sint Thomas een aantal formele en informele werkgroepen. In deze groepen zitten leerkrachten, medewerkers en ouders van school en Sinne Kinderopvang.

Dit zijn de werkgroepen van de Sint Thomasschool:
Schooladviescommissie
Partnerschapsteam
- Oudervereniging
Medezeggenschapsraad
Ouderraad Sinne Kinderopvang (Bachstraat)
- Leerlingenraad

Verbinding maakt ons sterker
Het Integraal Kind Centrum (IKC) Sint Thomasschool ziet ouders, leerkrachten en Sinne Kinderopvang als belangrijke partners. Vanuit de verschillende rollen en verantwoordelijkheden hebben we invloed op de ontwikkeling van de kinderen. Door met deze werkgroepen te werken, zoeken we verbinding met elkaar. En maken we gebruik van elkaars deskundigheid. Zo werken we aan een sterke basis voor ieder kind.

Lees meer over de visie van de Sint Thomasschool. 

Sint Thomasschool     Averkampstraat 10 , 8916 EL Leeuwarden     t (058) 212 17 34     directie@thomasschool.nl