OUDERCOMMISSIE SINNE BACH- EN AVERKAMPSTRAAT


De oudercommissie is aanspreekpunt voor ouders met kinderen op de dagopvang, speelleergroep en de BSO van Sinne Bach-en Averkampstraat. Lees meer over wat we doen.
 
Oudercommissie Sinne Bachstraat/Averkampstraat
De oudercommissie van Sinne Bachstraat/Averkampstraat wil graag een aanspreekpunt zijn voor ouders met kinderen op de dagopvang, de speelleergroep en de BSO. Mocht je vragen hebben, iets willen melden of ergens een opmerking over hebben, neem dan gerust contact met één van ons op of spreek ons aan als je ons treft.
Dit doen we bij de Oudercommissie Sinne Bachstraat/Averkampstraat
Naast het vergaderen en meedenken met de pedagogisch specialisten van de locatie, zijn we er ook om mee te helpen tijdens evenementen of feesten van de locatie. Zo hebben we meegeholpen met voorbereiden van het Zomerfeest en willen we in het schooljaar 2018-2019 samen met de medewerkers van Sinne een ouderavond organiseren. Wij verzorgen dan ook de catering.

Zo werken we bij de Oudercommissie Sinne Bachstraat/Averkampstraat
Ongeveer 4 keer per jaar komen we als Oudercommissie bij elkaar, samen met de pedagogisch specialisten van de locatie. We bespreken dan de voortgang van het Integraal Kind Centrum (IKC), jaarverslag Sinne, pedagogisch beleid Sinne en andere agendapunten over de locatie.

Deze ouders zitten in de Oudercommissie Sinne Bachstraat/Averkampstraat
-          Voorzitter: Melina Wind, moeder van Maren (BSO Bachstraat Honk) en Lone (DOV Keitjes)
-          Jan Wolters, vader van Jette (BSO Averkamp) en Hanna (BSO Bachstraat Honk)
-          Herald Mensen, vader van Daniël (BSO Bachstraat Blom) en Jelte (DOV Keitjes)
-          Rob Leemhuis, vader van Jitze (BSO Bachstraat Honk) en Brecht (BSO Bachstraat Blom)

Neem contact op met de Oudercommissie Sinne Bachstraat/Averkampstraat
Heb je vragen voor de Oudercommissie Sinne Bachstraat/Averkampstraat of lijkt het je leuk om deel te nemen? Wij zoeken nog leden! Je kunt een e-mail sturen naar melina_ireen@hotmail.com
 

Sint Thomasschool     Averkampstraat 10 , 8916 EL Leeuwarden     t (058) 212 17 34     directie@thomasschool.nl