PARTNERSCHAPSTEAM SINT THOMASSCHOOL

Het partnerschapsteam is opgericht om de betrokkenheid en verbinding te zoeken en te versterken tussen ouders, school en opvang. Eén van de speerpunten is het verbeteren van de communicatie tussen ouders, school en opvang.

Dit doen we bij het partnerschapsteam
Wij draaien verschillende projecten. Zo hebben we afgelopen jaar het communicatiesysteem Digiduif ingezet en hebben we de opzet van de oudergesprekken aangepast naar ouder-kindgesprekken. In  schooljaar 2018 -2019 gaan we aan de slag met de inzet van de klassenouder.

Zo werken we bij het partnerschapsteam
Het partnerschapsteam komt vier keer per jaar samen. En we werken projectmatig. Dit doen we aan de hand van behoefte en feedback van ouders, school en opvang.

Deze mensen zitten in het partnerschapsteam
- Rixt Schriemer, ouder
- Marieke van Duijvenvoorde, ouder
- Hermina Terpstra, ouder
- Corrien van Dijken, ouder
- Herald Mensen, ouder
- Annika Derriks, ouder
- Patricia de Jong, ouder
- Annet Ries, ouder
-Tsjalling Sikma, leerkracht

Neem contact op met het partnerschapsteam
Heb je vragen voor het partnerschapsteam? Dan kun je een e-mail sturen naar tsikma@thomasschool.nl.

Andere werkgroepen van de Sint Thomasschool
Naast het partnerschapsteam zijn er bij de Sint Thomasschool andere werkgroepen betrokken. Lees meer over de medezeggenschapsraad (MR), de schooladviescommissie en de oudervereniging.

 

Sint Thomasschool     Averkampstraat 10 , 8916 EL Leeuwarden     t (058) 212 17 34     directie@thomasschool.nl