SCHOOLADVIESCOMMISSIE SINT THOMASSCHOOL

De Schooladviescommissie (SAC) bestaat uit een groep betrokken ouders en een collega van Sinne Kinderopvang die de directie van onze school adviseert op het terrein van onderwijs, opvoeding, onderwijskundige visie en de identiteit. Daarnaast heeft deze commissie een signalerende rol in zaken die de school aangaan en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Dit doen we bij de Schooladviescommissie
Tijdens de bijeenkomsten starten we met een rondje langs de velden. Wat speelt er vanuit school, ouders en Sinne. Vaak zoomen we in op bepaalde onderwerpen of projecten. Afgelopen schooljaar zijn we begonnen met het IKC Sint Thomasschool in oprichting. Eén van de projecten die hieruit voort zijn gekomen is Kansen voor kinderen. Voor schooljaar 2018-2019 hebben we subsidie van de gemeente gekregen om naschoolse activiteiten te organiseren voor alle kinderen van de Sint Thomasschool en Sinne Kinderopvang. 

Zo werken we bij de Schooladviescommissie
We komen minimaal zes keer per jaar bij elkaar, afhankelijk van de actuele onderwerpen. We discussiëren over een onderwerp en pakken het vervolgens op. Voor het project Kansen voor kinderen hebben we met elkaar een plan geschreven om de subsidie voor elkaar te krijgen. Daarna hebben we de taken verdeeld en zijn we tot een prachtig resultaat gekomen. Daar doen we het voor. Als we de expertise niet zelf in huis hebben, dan gebruiken we ons schoolnetwerk. Zo lang het leuk is en je kinderen op school zitten, mag je in deze commissie blijven. Ben je een betrokken en bevlogen ouder en heb je interesse in het reilen en zeilen op school, dan heb je het SAC-profiel.
De SAC heeft geen instemmingsbevoegdheid en/of adviesrecht zoals de MR.

Deze ouders zitten in de Schooladviescommissie
- Anke Postma
- Annet Joosen
- Einte Bijlsma (medewerker BSO)
- Frank Terpstra
-Trynke Rodenhuis

Neem contact op met de Schooladviescommissie
Heb je vragen voor de Schooladviescommissie? Dan kun je een e-mail sturen naar sac@thomasschool.nl.

Andere werkgroepen van de Sint Thomasschool
Naast de schooladviescommissie zijn er bij de Sint Thomasschool andere werkgroepen betrokken. Lees meer over het partnerschapsteam, de medezeggenschapsraad (MR) en de oudervereniging.


 

Sint Thomasschool     Averkampstraat 10 , 8916 EL Leeuwarden     t (058) 212 17 34     directie@thomasschool.nl