MEDEZEGGENSCHAPSRAAD SINT THOMASSCHOOL

Aan de Sint Thomasschool is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden.
Het doel van de MR is om ouders en personeel invloed te laten hebben op belangrijke beleidsbeslissingen op school. Afhankelijk van het onderwerp mag de MR advies geven en/of instemming verlenen, bijvoorbeeld bij het opstellen van het meerjarenplan. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk geregeld. De MR beoogt een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.

Dit doen we bij de Medezeggenschapsraad
De MR overlegt, geeft advies en/of instemming op door de wet vastgestelde beleidsonderwerpen, zoals het formatieplan en de IKC-vorming.

Zo werken we bij de Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit ouders en personeel. De grootte van de MR wordt bepaald door het aantal leerlingen dat op school onderwijs volgt.  De MR komt 1 keer per zes weken bij elkaar. De agenda wordt samengesteld uit ingekomen stukken van de directie en aangedragen punten van ouders en personeel.

Dit zijn de leden van de MR
Andries Zijlstra, ouder (voorzitter)
Lynne Iles, ouder
Petra Dekkinga-Huisman, ouder
Willeke Krijnsen, leerkracht
Yvonne Posthuma, leerkracht (secretaris)
Mieky van der Werf, leerkracht

De directeur van de school is adviserend lid.

Neem contact op met de medezeggenschapsraad
Heb je vragen of een agendapunt voor de medezeggenschapsraad?
Dan kun je een e-mail sturen naar directie@thomasschool.nl.

Andere werkgroepen van de Sint Thomasschool
Naast de MR zijn er bij de Sint Thomasschool andere werkgroepen betrokken. Bijvoorbeeld het partnerschapsteam, de schooladviescommissie en de oudervereniging.
 

Sint Thomasschool     Averkampstraat 10 , 8916 EL Leeuwarden     t (058) 212 17 34     directie@thomasschool.nl